Специализирани преводачески услуги от и на английски език в областта на търговското, финансовото и облигационното право.